CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN IMC

Địa chỉ: 129 An Trung, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Kho than đá: Cảng Huy Văn, Huyện Kim Thành, Thành phố Hải Dương, Việt Nam.

Tel: +84(225)7300889 - Hotline: +84.916913199

Website: https://khoangsanimc.vn