CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN IMC

Địa chỉ: 128 An Trung, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Kho than đá:
Kho Miền Bắc: Cảng Huy Văn, Huyện Kim Thành, Thành phố Hải Dương, Việt Nam.
Kho miền nam: Cảng Gò Dầu B, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84(225)7300889 - Hotline: +84.916913199

Website: https://khoangsanimc.vn