CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN IMC

Địa chỉ: 128 An Trung, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Kho than đá:
Kho Miền Bắc: Cảng Huy Văn, Huyện Kim Thành, Thành phố Hải Dương, Việt Nam.
Kho Miền Trung: Cảng Kỳ Hà, Tỉnh Quảng Nam.
Kho Miền Nam: Cảng Gò Dầu B, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84(225)7300889 - Hotline: +84.916913199

Website: http://khoangsanimc.vn