HOẶT ĐỘNG CHẾ BIẾN THAN

NĂNG LỰC SÀNG  TUYỂN THAN ĐÁ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN IMC TẠI CẢNG HUY VĂN - HẢI DƯƠNG - VIỆT NAM

 1. Hệ thống máy sàng than đá: 3 máy sàng than đá

  • Máy sàng than đá công suất lớn: 01

Công suất máy sàng than đá nguyên khai: 3.000 tấn/ngày

  • Máy sàng than đá công suất vừa: 01

Máy sàng than đá nguyên khai công suất: 1.100 tấn/ngày

  • Máy sàng than đá công suất nhỏ: 01

Công suất máy sàng than đá nguyên khai: 1.000 tấn/ngày

Tổng năng lực sàng phân loại than nguyên khai 3 máy là: 5.100 tấn/1ngày

Tổng năng lực sàng phân loại than nguyên khai của 3 máy sàng là: 153.000 tấn /1tháng

 2. Phân loại than đá sau khi qua máy sàng:

- Than đá nguyên khai kích cở: 0 - 100 mm sau khi qua máy sàng phân ra các loại than cám và than cục như sau:

* Than cám: 0 - 10 mm, 5 - 10 mm

* Than cục: 10 - 30 mm, 30 - 50 mm, 50 - 100 mm.