Bãi than tại Indonesia

01/01/1970
1580

Dự án hệ thống điện năng lượng than cho khu CN ABC

Dự án hệ thống điện năng lượng than cho khu CN ABC