05-12-2019 520
Tàu chở than Indonesia về Việt Nam
Dự án hệ thống điện năng lượng than cho khu CN ABC
05-12-2019 717
Mỏ than tại Nga
Mỏ than tại Nga
05-12-2019 473
Mỏ than tại Indonesia
Mỏ than tại Indonesia
05-12-2019 465
Xà lan chuyển tải than Indonesia lên tàu về Việt Nam
Xà lan chuyển tải than Indonesia lên tàu về Việt Nam
05-12-2019 446
Tàu chở than Indonesia về Việt Nam
Tàu chở than Indonesia về Việt Nam
05-12-2019 725
Cảng than tại Indonesia
Cảng than tại Indonesia
05-12-2019 465
Bãi than tại Indonesia
Dự án hệ thống điện năng lượng than cho khu CN ABC
05-12-2019 496
Hình ảnh bãi than tại Nga
Hình ảnh bãi than tại Nga