05-12-2019 1612
Tàu chở than Indonesia về Việt Nam
Dự án hệ thống điện năng lượng than cho khu CN ABC
05-12-2019 2018
Mỏ than tại Nga
Mỏ than tại Nga
05-12-2019 2104
Mỏ than tại Indonesia
Mỏ than tại Indonesia
05-12-2019 1593
Xà lan chuyển tải than Indonesia lên tàu về Việt Nam
Xà lan chuyển tải than Indonesia lên tàu về Việt Nam
05-12-2019 2005
Tàu chở than Indonesia về Việt Nam
Tàu chở than Indonesia về Việt Nam
05-12-2019 1709
Cảng than tại Indonesia
Cảng than tại Indonesia
05-12-2019 1621
Bãi than tại Indonesia
Dự án hệ thống điện năng lượng than cho khu CN ABC
05-12-2019 2118
Hình ảnh bãi than tại Nga
Hình ảnh bãi than tại Nga