05-12-2019 242
Tàu chở than Indonesia về Việt Nam
Dự án hệ thống điện năng lượng than cho khu CN ABC
05-12-2019 455
Mỏ than tại Nga
Mỏ than tại Nga
05-12-2019 213
Mỏ than tại Indonesia
Mỏ than tại Indonesia
05-12-2019 216
Xà lan chuyển tải than Indonesia lên tàu về Việt Nam
Xà lan chuyển tải than Indonesia lên tàu về Việt Nam
05-12-2019 218
Tàu chở than Indonesia về Việt Nam
Tàu chở than Indonesia về Việt Nam
05-12-2019 461
Cảng than tại Indonesia
Cảng than tại Indonesia
05-12-2019 223
Bãi than tại Indonesia
Dự án hệ thống điện năng lượng than cho khu CN ABC
05-12-2019 214
Hình ảnh bãi than tại Nga
Hình ảnh bãi than tại Nga