05-12-2019 436
Tàu chở than Indonesia về Việt Nam
Dự án hệ thống điện năng lượng than cho khu CN ABC
05-12-2019 641
Mỏ than tại Nga
Mỏ than tại Nga
05-12-2019 395
Mỏ than tại Indonesia
Mỏ than tại Indonesia
05-12-2019 400
Xà lan chuyển tải than Indonesia lên tàu về Việt Nam
Xà lan chuyển tải than Indonesia lên tàu về Việt Nam
05-12-2019 379
Tàu chở than Indonesia về Việt Nam
Tàu chở than Indonesia về Việt Nam
05-12-2019 642
Cảng than tại Indonesia
Cảng than tại Indonesia
05-12-2019 400
Bãi than tại Indonesia
Dự án hệ thống điện năng lượng than cho khu CN ABC
05-12-2019 405
Hình ảnh bãi than tại Nga
Hình ảnh bãi than tại Nga