Tàu chở than Indonesia về Việt Nam

01/01/1970
1760

Tàu chở than Indonesia về Việt Nam

Tàu chở than Indonesia về Việt Nam