Tàu chở than Indonesia về Việt Nam

01/01/1970
246

Tàu chở than Indonesia về Việt Nam

Tàu chở than Indonesia về Việt Nam