Than Indonesia nhiệt Gar 6.300 - 6.500 Kcal/kg

01/01/1970
2227

Than Indonesia nhiệt Gar 6.300  - 6.500 Kcal/kg (Nhiệt DB: 6.900  - 7.300 Kcal/kg)

STT

Thông số

Cơ sở

Hàm lượng

1

Nhiệt lượng

   DB

Kcal/kg

6.900 - 7.300

2

Nhiệt lượng (GAR)

   ARB

Kcal/kg

6.300 - 6.500

3

Chất bốc

ADB

%

40 - 45

4

Độ tro

ADB

%

1 - 6

5

Độ ẩm toàn phần

ARB

%

12 - 15

6

Lưu huỳnh

ADB

%

0.2 - 0.6

7

Cỡ hạt

mm

 

0 - 50