Than Indonesia nhiệt Gar 5.000 Kcal/kg

01/01/1970
2029

Than Indonesia nhiệt Gar 5.000 Kcal/kg (Nhiệt DB: 6.300  -  6.500 Kcal/kg)

STT

Thông số

Cơ sở

Hàm lượng

1

Nhiệt lượng

   DB

Kcal/kg

6.200 - 6.500

2

Nhiệt lượng (GAR)

   ARB

Kcal/kg

5.000

3

Chất bốc

ADB

%

39 - 43

4

Độ tro

ADB

%

3 - 10

5

Độ ẩm toàn phần

ARB

%

25 - 28

6

Lưu huỳnh

ADB

%

0.2 - 0.8

7

Cỡ hạt

mm

 

0 - 50