Than Úc nhiệt Nar 5.700 - 5.800 Kcal/kg (Nhiệt DB: 6.400 - 6.500 Kcal/kg)

01/01/1970
3676

Than Úc nhiệt Nar 5.700  - 5.800 Kcal/kg (Nhiệt DB: 6.400  - 6.500 Kcal/kg)

STT

Thông số

Cơ sở

Hàm lượng

1

Nhiệt lượng

   DB

Kcal/kg

6.400 - 6.500

2

Nhiệt lượng (NAR)

   ARB

Kcal/kg

5.700 - 5.800

3

Chất bốc

ADB

%

6.5 - 7.5

4

Độ tro

ADB

%

21 - 25

5

Độ ẩm toàn phần

ARB

%

5 - 8

6

Lưu huỳnh

ADB

%

0.2 - 0.8

7

Cỡ hạt

mm

 

0 - 50