Than Indonesia nhiệt Gar 3.400 - 3.500 Kcal/kg

01/01/1970
1208

Than Indonesia nhiệt Gar 3.400  - 3.500 Kcal/kg (Nhiệt DB: 6.000  - 6.200 Kcal/kg)

STT

Thông số

Cơ sở

Hàm lượng

1

Nhiệt lượng

   DB

Kcal/kg

6.000 - 6.200

2

Nhiệt lượng (GAR)

   ARB

Kcal/kg

3.400

3

Chất bốc

ADB

%

39 - 43

4

Độ tro

ADB

%

3 - 11

5

Độ ẩm toàn phần

ARB

%

43 - 46

6

Lưu huỳnh

ADB

%

0.2 - 0.8

7

Cỡ hạt

mm

 

0 - 10, 10 - 30, 30 - 50, 0 - 50